Jednoduchá pseudoslova

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Jednoduchá pseudoslova

Technika čtení


Jednoduchá pseudoslova

Pseudoslova jsou tvořena 2-3 slabičnými slovy  typu máneni, dybalá, ... Pseudoslova jsou uměle vytvořená slova, která nemají vlastní lexikální význam.

Náhodné zobrazování pseudoslov této obtížnosti podporuje automatizaci při čtení a usnadňuje další průběh nácviku. Zároveň ukazuje technické zvládnutí čtení (dekódování) v této čtenářské obtížnosti bez možnosti kompenzace porozuměním.

Cvičení je vhodné pro čtenáře bez ohledu na metodu výuky čtení nebo čtenáře, kteří sice čtou již náročnější texty, ale nemají plnohodnotně zvládnuto čtení tohoto typu obtížnosti slov. Tato skutečnost je brzdí v dalším rozvoji plynulosti a přesnosti čtení. Procvičovat může čtenář sám nebo s podporou trenéra. Pokud se čtení daří a jen si čtenář není jistý, může pracovat samostatně. Kontrola trenérem je vhodná z důvodu kontroly správnosti. Pomocí filtru je možno vybrat slova, která chce čtenář přednostně procvičovat z různých důvodů  zvuková a tvarová podobnost, obtížná vyslovitelnost.

Samozřejmě je možno volit typ písma, velikost, způsob zobrazení slabik, ozvučení, počet cvičení. V závěru si čtenář sám ohodnotí obtížnost úkolu.