Písmena

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Písmena

Technika čtení


Písmena

Písmena  dovednost čtení písmen je jedna ze základních dovedností potřebných pro úspěšné čtení/dekódování.

Cvičení podporuje osvojování a posléze automatizaci čtení písmen. Umožňuje zaměřit se na specifickou obtížnost pro dítě z hlediska zapamatování grafického tvaru, zvukové podobnosti či obtížné artikulace.

Je vhodné pro nečtenáře, kteří projevují zájem o seznamování se s písmeny. Zejména je však cvičení určeno pro počínající čtenáře, kteří si chtějí čtení písmen procvičovat.

Procvičovat může dítě samo nebo s podporou dospělého. Pokud dítě písmena zná a jen si není jisté, může pracovat samostatně. Kontrola dospělým nebo jiným čtenářem je vhodná z důvodu kontroly a tedy správné fixace znak/zvuk  grafém/foném. Případně může dítě číst písmena, která zná a další osoba čte zbylá písmena. Pomocí filtru je možno vybrat písmena, která chce dítě přednostně procvičovat  různých důvodů (zvuková a tvarová podobnost, obtížná vyslovitelnost) a nenechat se rušit jinými.

Samozřejmě je možno volit typ písmena, velikost, způsob zobrazení, ozvučení, počet cvičení. V závěru si dítě samo ohodnotí obtížnost úkolu.