Nejjednodušší slova s předložkami

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Nejjednodušší slova s předložkami

Technika čtení


Nejjednodušší slova s předložkami

Čtení předložek se slovy/předložkových vazeb představuje důležitou etapu rozvoje čtenářských dovedností. Klade vyšší nároky na vázané čtení spolu s porozuměním/předjímáním obsahu čteného. Slovní zásoba cvičení vychází z obtížnosti slov 1 (např. les, lípa, moucha,...)

Předložkové vazby je vhodné začít nacvičovat s využitím zobrazování ve sloupci, postupně volit zobrazování v centru. Náhodné zobrazování slovních spojení podporuje automatizaci  plynulost a vázanost čtení a usnadňuje další průběh nácviku.

Cvičení je vhodné pro začínající čtenáře bez ohledu na metodu výuky čtení nebo čtenáře, kteří sice čtou již náročnější texty, ale nemají plnohodnotně zvládnuto čtení tohoto typu slovních spojení. Tato skutečnost je brzdí v dalším rozvoji plynulosti a přesnosti čtení. Procvičovat může čtenář sám nebo s podporou trenéra. Pokud se čtení daří a jen si čtenář není jistý, může pracovat samostatně. Kontrola trenérem je vhodná z důvodu kontroly správnosti. Pomocí filtru je možno vybrat slova, která chce čtenář přednostně procvičovat z různých důvodů  zvukové a tvarové podobnosti, obtížné vyslovitelnosti.

Samozřejmě je možno volit typ písma, velikost, způsob zobrazení slabik, ozvučení, počet cvičení. Pro nácvik plynulosti a vázanosti by bylo vhodné, aby čtenář již nepotřeboval střídavé zobrazování slabik (tlusté/tenké.) V závěru si čtenář sám ohodnotí obtížnost úkolu.