Textová střelnice

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Textová střelnice

Hříčky


Textová střelnice

Textová střelnice: Jednoduchá odpočinková hra k procvičení čtení. Cvičení podporuje čtení písmen, slabik slov i pseudoslov, orientaci na řádce, postřeh, soustředění a v neposlední řadě i zrakové rozlišování.

Při zapnutí text/text toto cvičení stimuluje rychlejší postřehování textového podnětu pod časovým tlakem. Dítě trénuje pohotovost při čtení písmen, slabik a slov, kdy se podnětový materiál pohybuje na řádce. Při neznalosti písmen se procvičuje zejména zrakové vnímání.
Při zapnutí text/zvuk je podporována korespondence písmeno/hláska, slabika/zvuk, slovo/zvuk. Takto je procvičováno fonologické uvědomění a čtení.

Cvičení je vhodné pro začínající čtenáře, ale i pro děti, které sice zatím nečtou, ale o psaný text se zajímají nebo by se zajímat měly z důvodu věku. Děti mohou procvičovat písmena. Pokud mají volbu text/zvuk, procvičují fonologické vnímání. Pokud mají zapnutý text/text a neznají písmena, mohou procvičovat i zrakové vnímání pouhým porovnáváním tvarů písmen, slabik,....

U starších dětí  žáků je procvičováno čtení  rychlost a přesnost. Cvičení sice nedovolí chybu, ale je důležité kontrolovat, aby cvičení nebylo pro dítě příliš náročné. V případě potřeby je možno zvolit nastavení, kdy dítě si slovo musí přečíst.
Rychlost pohybu jednotlivých textů, je možno v nastavení upravit (normálně nebo pomalu).