Psaní s Comenia Script

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Psaní s Comenia Script

Psaní


Psaní s Comenia Script

Jednoduché cvičení pro trénink písma Comenia Script vhodné především pro využití ve třídě na projektoru nebo interaktivní tabuli.
V rámci tohoto cvičení můžete psát jakýkoliv kratší text a ten je ihned zobrazen fontem Comenia Script. Cvičení je alternativou pro psaní slov rukou na běžnou tabuli.