Pexeso

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Pexeso

Hříčky


Pexeso

Pexeso je cvičení, při kterém uživatel hledá shodné dvojice obrázků, slov nebo zvuků.

Cvičení rozvíjí zrakovou paměť i rozlišování, orientaci na ploše, čtení písmen, slabik, slov a v neposlední řadě i koncentraci pozornosti a volní úsilí. Pokud dítě slova čte/opakuje, pak i sluchovou paměť.

Pexeso je vhodné používat:

  • v předčtenářském období, pak dítě pouze hledá "shodné obrázky". Tomu je třeba přizpůsobit obtížnost  např. pouze písmena.
  • u začínajících čtenářů na podporu čtení  automatizace čtení písmen, slabik,...
  • u čtenářů, kteří mají obtíže s tvarovými a zvukově podobnými slovy.
  • u dětí s obtížemi v koncentraci pozornosti, orientaci na ploše, ve zrakovém vnímání zejména při manipulaci se symboly/písmeny, slovy,...
Pro lepší přizpůsobení uživateli je možno nastavit velikost a font písmen.

Díky volbě Více nastavení lze také nastavit různé kombinace zapojení obrázků, slov a zvuků.

Uživatel si může hrát i sám. Program nedovolí chybu.