Porozumění s procvičením paměti

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Porozumění s procvičením paměti

Čtenářská gramotnost


Porozumění s procvičením paměti

Porozumění s procvičením paměti

Cvičení podporuje slovní zásobu se zapojením paměti a orientace na ploše

Čtenář si rozvíjí slovní zásobu (klasifikace, nadřazené a podřazené pojmy), fonologickou paměť  výbavnost pojmů, prostorovou orientaci  zejména uspořádání na ploše (pojmy nahoře, dole, uprostřed, vpravo nahoře, pod, nad,...). V neposlední řadě cvičení posiluje pozornost a soustředění.

Cvičení je vhodné pro předškoláky (nutné je však předčítání textu trenérem), pro začínající i pokročilejší čtenáře s oslabenou výbavností pojmů (fonologickou pamětí), pozorností, orientací na ploše (čtenáři s dysfatickými projevy, specifickými poruchami učení). Cvičení je vhodné i pro žáky s kognitivním oslabením. Cvičení představuje i zábavnou formu učení pro děti s odlišným mateřským jazykem. Vhodné je i pro běžnou populaci v rámci přirozené stimulace vývoje. 

Pokud je čtenář schopen text přečíst a porozumět mu, může cvičit samostatně. Cvičení je hodnoceno objektivně. Nastavitelný je počet cvičení.