Hledání dvojic slov (synonyma, antonyma, související slova)

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Hledání dvojic slov (synonyma, antonyma, související slova)

Čtenářská gramotnost


Hledání dvojic slov (synonyma, antonyma, související slova)

V tomto cvičení čtenář vyhledává slova podle pokynů.

Cílem je párování slov, která podle zadání k sobě patří: synonyma (hezký + pěkný), antonyma (široký x úzký) a slova, která k sobě významově patří (hokejka + puk). Cvičení rozvíjí slovní zásobu, porozumění pojmům. Cvičení je třeba využít i k diskuzi a aplikaci pojmů ve větách či reálných situacích.

Cvičení je vhodné pro předškoláky. V tom případě však trenér text předčítá.
Pro čtenáře na počátku školní docházky představuje cvičení podporu čtení i porozumění slovům. Přemýšlení o pojmech/slovech rozvíjí pasivní slovní zásobu a její aktivní užívání.
Pro žáky s dysfázií představuje rovněž důležité cvičení na podporu slovní zásoby.
Cvičení je vhodné pro žáky s odlišným mateřským jazykem i další děti, které mohou mít z nejrůznějších důvodů obtíže právě v této oblasti jazyka.

Cvičení má tři obtížnosti. Čtenář vybírá slova souznačná/synonyma, protikladná/antonyma a slova která k sobě významově patří. Cvičení sice správnost řešení vyhodnocuje, ale spolupráce s trenérem je výhodou a celkově efektivnější.