Užívání zvratných sloves

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Užívání zvratných sloves

Čtenářská gramotnost


Užívání zvratných sloves

Užívání zvratných sloves

Cvičení rozvíjí porozumění a aplikaci zvratných sloves.

Cvičení rozvíjí porozumění situaci a podporuje gramatickou správnost užívání sloves zejména zvratných sloves.

Cvičení je vhodné pro předškolní děti, začínající čtenáře, pro žáky s odlišným mateřským jazykem nebo žáky s oslabenými jazykovými dovednostmi zejména v gramatické rovině a rovině porozumění. 

Cvičení je sice objektivně vyhodnocováno, ale u čtenářů s těmito obtížemi je vhodná přítomnost a komunikace s trenérem.