"Kde je?" nebo "Najdi" na obrázku

Tips on how to use this exercise at home and at school.

"Kde je?" nebo "Najdi" na obrázku

Čtenářská gramotnost


"Kde je?" nebo "Najdi" na obrázku

"Kde je?" nebo "Najdi" na obrázku

Cvičení umožňuje první čtení s porozuměním  pochopení textu  interaktivní a zábavnou formou.

Cílem je podpořit porozumění textu zejména u začínajících čtenářů. Text svou náročností umožňuje soustředit se na text. V této etapě se jedná spíše o doslovné porozumění  hledání explicitních informací v textu.

Cvičení je vhodné pro začínající čtenáře nebo čtenáře, kteří mají obtíže i s doslovným porozuměním. Využitelné je i s žáky s odlišným mateřským jazykem při seznamování s češtinou. Cvičení je vhodné i pro předškoláky. Ti však většinou potřebují předčítání textu. Děti s opožděným vývojem řeči mohou efektivně procvičovat porozumění mluvenému nebo psaném textu.  

Cvičení má tři obtížnosti nastavení:
Nízká obtížnost  jednoduché otázky typu "Kde je?", "Najdi.", které vyžadující práci s jednou informací  jednoznačnou odpověď.
Střední obtížnost  otázky typu "Kde je?", "Najdi." vyžadující zahrnutí více informací.
Vyšší obtížnost  otázky již vyžadují komplexnější porozumění textu s přesahem na vysuzování.

Cvičení nabízí pět tématicky zaměřených prostředí/obrázků (Léto, Zima, Škola, Město, ZOO). Čtenář může cvičit sám, ale zejména při obtížích je dohled trenéra důležitý. Nastavitelný je i počet úkolů.