Otevřené slabiky se souhláskovými shluky

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Otevřené slabiky se souhláskovými shluky

Technika čtení


Otevřené slabiky se souhláskovými shluky

Otevřené slabiky se souhláskovými shluky představují při počáteční výuce čtení (s využitím analyticko-syntetické metody čtení/slabikování) důležitou a zároveň již náročnější dovednost pro rozvoj čtení/dekódování. 

Náhodné zobrazování tohoto typu otevřených slabik, které následuje po základním nácviku (viz cvičení pouze otevřené nebo pouze zavřené slabiky) podporuje jejich automatizaci při čtení a usnadňuje další průběh nácviku.

Je vhodné pro začínající čtenáře nebo čtenáře, kteří sice čtou již náročnější texty, ale nemají plnohodnotně zvládnuto čtení slabik. Tato skutečnost je brzdí v dalším rozvoji plynulosti a přesnosti čtení. Procvičovat může čtenář sám nebo s podporou trenéra. Pokud se čtení daří a jen si čtenář není jistý, může pracovat samostatně. Kontrola trenérem je vhodná z důvodu kontroly správnosti. Pomocí filtru je možno vybrat slabiky, které chce dítě přednostně procvičovat z různých důvodů  zvuková a tvarová podobnost, obtížná vyslovitelnost. 

Samozřejmě je možno volit typ písma, velikost, způsob zobrazení slabik, ozvučení, počet cvičení. V závěru si čtenář sám ohodnotí obtížnost úkolu.