Zavřené slabiky

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Zavřené slabiky

Technika čtení


Zavřené slabiky

Zavřené slabiky  čtení zavřených slabik v celém spektru obtížnosti při výuce čtení s využitím analyticko-syntetické metody čtení/slabikování představuje důležitou fázi při počáteční výuce čtení.

Zavřené slabiky jsou seskupení hlásek/písmen (fonémů/grafémů), které jsou nejčastěji tvořeny souhláskou, samohláskou, souhláskou. Začínají tedy nejčastěji souhláskou/souhláskami, pokračují slabičným jádrem (nejčastěji samohláskou) a končí souhláskou/souhláskami  příklad: strom, roz-bal, prv-ňák, ...

Cvičení podporuje osvojování a posléze automatizaci čtení zavřených slabik. Umožňuje zaměřit se na specifickou obtížnost pro dítě z hlediska zapamatování grafického tvaru, zvukové podobnosti či obtížné artikulace.

Je vhodné pro začínající čtenáře nebo čtenáře, kteří sice čtou již náročnější texty, ale nemají plnohodnotně zvládnuto čtení zavřených slabik. Tato skutečnost je brzdí v dalším rozvoji plynulosti a přesnosti čtení. Procvičovat může čtenář sám nebo s podporou trenéra. Pokud se čtení daří a jen si čtenář není jistý, může pracovat samostatně. Kontrola trenérem je vhodná z důvodu kontroly správnosti. Pomocí filtru je možno vybrat slabiky, které chce dítě přednostně procvičovat z různých důvodů  zvuková a tvarová podobnost, obtížná vyslovitelnost.

Samozřejmě je možno volit typ písma, velikost, způsob zobrazení slabik, ozvučení, počet cvičení. V závěru si čtenář sám ohodnotí obtížnost úkolu.