Doplňování I a Y

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Doplňování I a Y

Psaní


Doplňování I a Y

Jednoduché cvičení pro trénink rozlišování i a y. Pro každé slovo nebo slovní spojení rozhodněte o doplnění I nebo Y připadně Í nebo Ý.