Sluchové rozlišování

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Sluchové rozlišování

Fonologie


Sluchové rozlišování

Sluchové rozlišování  cvičení na podporu fonematického uvědomování. Cvičení je důležité pro správný vývoj počátečních gramotnostních dovedností v psaní i čtení.

Sluchovým porovnávání dvou pseudoslov musí dítě porovnávat jejich zvukovou podobu, identifikovat odlišné hlásky a vybrat správná písmena. Pseudoslova představují vhodný podnětový materiál, protože dítě není ovlivňováno významem slova, ale může se soustředit pouze na sluchový vjem. 

Cvičení je vhodné pro budoucí školáky, děti s odkladem školní docházky, žáky 1. + 2. tříd základní školy preventivně nebo na podporu pomaleji probíhajícího rozvoje čtenářských a psacích dovedností. Někteří žáci mají tyto obtíže i později. Sluchové rozlišování je třeba cvičit kdykoliv v pozdější školním věku, pokud je to třeba.

Ze samotného charakteru cvičení je vhodné, aby dospělý pracoval s dítětem. Nicméně cvičení je objektivně hodnoceno a nedovolí chybu. Cvičení umožňuje procvičování různých fonologických skupin (sykavky, samohlásky, měkčení, ...) jednotlivě nebo náhodně; umožňuje zaměřit se na začátek, prostředek či konec slova. Cvičení samozřejmě umožňuje volbu počtu úloh.