Rozdělování vět a slovních spojení

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Rozdělování vět a slovních spojení

Psaní


Rozdělování vět a slovních spojení

Rozdělování vět a slovních spojení - cvičení u čtenářů podporuje vnímání jednotlivých slov v textu  členění sdělení/textu do slov.

V období 1., 2. a někdy i vyšší třídy základní školy mívají žáci přechodně obtíže s členěním vět/slovních spojení na slova. Píší slova dohromady. Žáci zatím neumí pracovat s pojmy  neznají slovní druhy, ale začínají mít potřebnou zkušenost nejen s mluveným slovem ale i s psaným textem. Uvědomování si a dodržování hranic slov v psaném projevu je i otázka průběhu automomatizace psaného projevu. Cílené procvičování podporující dodržování hranic slov může pomoci.

Cvičení umožňuje dítěti soustředit se na text  přečíst ho/případně si ho poslechnout  následně jednotlivá slova oddělit. Obtížnost je možno přizpůsobit vhodným nastavením  počtem textů a volbou slovních spojení nebo vět.

Pro efektivnější působení je vhodný dohled dospělého. Pokud čtenář dokáže pracovat sám, může plnit úkol i samostatně. Cvičení je hodnoceno objektivně. Uživateli nedovolí chybu.