Trojice (obrázky, zvuky, slova)

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Trojice (obrázky, zvuky, slova)

Čtenářská gramotnost


Trojice (obrázky, zvuky, slova)

Trojice (obrázky, zvuky, slova)  cvičení podporující porozumění čtenému. Dítě uslyší slovo, ke kterému vybere správný obrázek a posléze přiřadí napsané slovo.  

Cvičení je vhodné pro uživatele, kteří mají problém s porozuměním. Ke slyšenému slovu přiřazují obrázek.
Pro začínající čtenáře je toto cvičení zábavnou formou, procvičuje čtení s porozuměním na slovním materiálu.

Čtenář může pracovat i sám, protože program nedovolí chybu. Zpočátku je však vhodné dítě podpořit svou přítomností.

Pro individuální nastavení je možno měnit velikost i font písma.