Otevřené slabiky

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Otevřené slabiky

Technika čtení


Otevřené slabiky

Otevřené slabiky  čtení otevřených slabik v celém spektru obtížnosti při výuce čtení s využitím analyticko-syntetické metody čtení/slabikování představuje důležitou fázi při počáteční výuce čtení. 

Otevřené slabiky jsou seskupení hlásek/písmen (fonémů/grafémů), které jsou nejčastěji tvořeny souhláskou a následně samohláskou. Začínají tedy nejčastěji souhláskou/souhláskami a končí slabičným jádrem (nejčastěji samohláskou)  příklad čo-ko-lá-da, hro-ma-da, tro-chu, ...

Cvičení podporuje osvojování a posléze automatizaci čtení otevřených slabik. Umožňuje zaměřit se na specifickou obtížnost pro dítě z hlediska zapamatování grafického tvaru, zvukové podobnosti či obtížné artikulace.

Je vhodné pro začínající čtenáře nebo čtenáře, kteří sice čtou již náročnější texty, ale nemají plnohodnotně zvládnuto čtení otevřených slabik. Tato skutečnost je brzdí v dalším rozvoji plynulosti a přesnosti čtení. Procvičovat může čtenář sám nebo s podporou trenéra. Pokud se čtení daří a jen si čtenář není jistý, může pracovat samostatně. Kontrola trenérem je vhodná z důvodu kontroly správnosti. Pomocí filtru je možno vybrat slabiky, které chce dítě přednostně procvičovat z různých důvodů  zvuková a tvarová podobnost, obtížná vyslovitelnost. 

Samozřejmě je možno volit typ písma, velikost, způsob zobrazení slabik, ozvučení, počet cvičení. V závěru si čtenář sám ohodnotí obtížnost úkolu.