Jak jdou věty za sebou

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Jak jdou věty za sebou

Čtenářská gramotnost


Jak jdou věty za sebou

Jak jdou věty za sebou  cvičení podporující porozumění čtenému

Čtenáři se zobrazí text na kartách, který si pozorně přečte. Text musí vnímat a snažit se mu porozumět. Kliknutím na tlačítko "zamíchej" se jednotlivé karty promíchají. Úkolem čtenáře je přetahováním karet složit text podle původního znění. 

Cvičení je určeno pro čtenářské období, kdy se postupně automatizuje technika čtení a čtenář se již může zaměřovat i na porozumění čtenému textu. Cvičení může využívat i čtenář, který čte sice technicky správně, ale nedokáže vnímat význam čteného textu.

Obtížnost rovněž určuje výběr textu v nastavení. Úspěšnost je hodnocena objektivně. U tohoto cvičení je zpočátku vhodná podpora trenéra. Později může čtenář pracovat sám. Zmenšením velikosti písma je možno docílit přehlednějšího zobrazení textu a zjednodušit si tak práci s ním.