Porozumění krátkému textu

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Porozumění krátkému textu

Čtenářská gramotnost


Porozumění krátkému textu

Porozumění krátkému textu

Čtenář si musí pozorně přečíst předložený text, který může mít nejrůznější podobu: zpráva, přehled, tabulka s otvírací dobou, lidová píseň, graf, beletristický text, encyklopedická informace, .... Čtenář následně odpovídá na otázky volbou odpovědi ANO, NE, případně NELZE VYČÍST Z TEXTU. Texty podporují čtenářskou gramotnost (pochopení textu a následné přemýšlení o něm, vyhledávání informací, vyvozování souvislostí, aplikaci získaných informací, porozumění grafům, tabulkám, … ve vztahu k reálnému životu).

Texty jsou vhodné pro již zběhlejšího čtenáře, který potřebuje podpořit čtenářskou gramotnost. Obtížnost je možno ovlivňovat volbou textu v nastavení. Zmenšením velikosti písma je možno docílit přehlednějšího zobrazení textu a zjednodušit si tak práci s ním. Čtenář může pracovat sám. Hodnocení je objektivní. Nicméně možnost konzultace s trenérem je pro čtenáře jistě přínosná. Učí se tak promýšlet, diskutovat nad textem, obhajovat své názory a sdílet své poznatky a pocity.