Diktát slovních spojení a celých vět

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Diktát slovních spojení a celých vět

Psaní


Diktát slovních spojení a celých vět

Diktát slovních spojení a celých vět - který umožňuje procvičování/integraci více funkcí.

Dítě musí dávat pozor  naslouchat, slyšená slova analyzovat na hlásky, ty zapsat  diktovat si po písmenech, diakritiku psát rovnou a následně slova přečíst tak, jak jsou napsána. Případné nesrovnalosti opravit. Dítě využívá sluchové paměti, analýzy, syntézy, rozlišování, ale i znalostí z české gramatiky. Diktát představuje na 1. stupni velmi náročný úkol. Dítě může psát na klávesnici nebo si může nechat diktovat do sešitu. Pokud bude využívat klávesnici, pak jsou úkoly objektivně vyhodnocovány. Aplikace nedovolí chybu.

Toto cvičení je vhodné pro začínající úspěšné čtenáře ke konci 1. třídy, zejména však čtenáře z 2. třídy a výše, pokud mají problém se čtením a zvýšenou chybovostí i následnou opravou při psaní.  Toto cvičení umožňuje nácvik techniky autodiktátu: diktovat si po písmenech, diakritiku psát rovnou a následně slova přečíst tak, jak jsou napsána. Případné nesrovnalosti opravit.

Náročnost cvičení je dána i nastavením počtu úkolů ve více nastavení.