Doplňování písmen

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Doplňování písmen

Psaní


Doplňování písmen

Doplňování písmen  dítě doplňuje chybějící písmena do psaného textu  slov, která zároveň slyší.

Cvičení vede dítě k přesnému čtení a porozumění. Čtenář využívá schopnost sluchové analýzy a syntézy s oporou o napsaný a slyšený text. 

Toto cvičení je vhodné pro začínající úspěšné čtenáře ke konci 1. třídy, zejména však čtenáře z 2. třídy a výše, pokud mají problém se čtením a psaním. Navíc cvičení umožňuje nácvik "doplňovaček", které jsou ve výuce oblíbené. Pro čtenáře s obtížemi s pozorností a vlastním čtením mohou představovat zvýšenou zátěž.

Cvičení má dvě obtížnosti podle volby náročnosti slov (jednoduchá, běžná a těžší slova). Obtížnost je třeba nastavit ve více nastavení včetně počtu slov.