Určování první a poslední hlásky

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Určování první a poslední hlásky

Fonologie


Určování první a poslední hlásky

Určování první a poslední hlásky ve slově: Cvičení podporující rozvoj fonematického uvědomování  rozpoznávání a určování hlásek ve slově. Cvičení umožňuje určování první hlásky ve slově nebo poslední hlásky ve slově. 

Tato dovednost je nutná pro budoucí úspěšnou orientaci dítě v hláskové struktuře slova, která je pro správný vývoj čtení a psaní nezbytná. 

Toto cvičení je vhodné pro předškoláky jako přirozená stimulace v rámci běžného vývoje nebo začínající čtenáře, kteří mají problém s počátečním osvojováním čtení i psaní. Žáci, kteří jsou vyučováni genetickou metodou čtení a ukazuje se, že je pro ně obtížná až nevhodná, mívají obtíže i v této oblasti. Pak je třeba zvážit přechod na výuku čtení analyticko-syntetickou metodou. V tomto případě je vhodné podpořit orientaci ve struktuře slova i tímto cvičením.

Cvičení umožňuje určování první nebo poslední hlásky, kdy dítě hledá slovo, které vybranou hláskou začíná nebo končí. Druhou možností je, že na základě poslechu slov určuje společnou hlásku, kterým slovo začíná nebo končí. 

Při tomto cvičení je vhodnější pracovat společně s dítětem. Pokud proběhl základní nácvik a dítě je relativně úspěšné, pak může pracovat samo. Program dítěti nedovolí chybu.