Určování první a poslední slabiky

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Určování první a poslední slabiky

Fonologie


Určování první a poslední slabiky

Určování první a poslední slabiky ve slově: Cvičení podporující rozvoj fonologického povědomí  rozdělování slov na slabiky, manipulace se slabikami. Cvičení umožňuje určování první slabiky ve slově nebo poslední slabiky ve slově; vyhledávání společné slabiky ve slově nebo hledání slova, které vybranou slabiku obsahuje. 

Pro správný vývoj čtení a psaní se potřebuje dítě dobře orientovat ve zvukové stavbě slova. Na úrovni fonologického povědomí pracuje se zvukovými jednotkami (slabikami)  rozděluje slovo na slabiky, správně vnímá délku samohlásek  slabik a jejich pořadí ve slově.

Toto cvičení je vhodné pro předškoláky jako přirozená stimulace v rámci běžného vývoje nebo začínající čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slabik, slov a dodržováním délky samohlásek. Žáci, kteří jsou vyučování genetickou metodou čtení a ukazuje se, že je pro ně obtížná až nevhodná, mívají obtíže v této oblasti. Pak je třeba zvážit přechod na výuku čtení analyticko-syntetickou metodou. V tomto případě je vhodné podpořit orientaci ve struktuře slova právě tímto cvičením.

Při tomto cvičení je vhodnější pracovat společně s dítětem. Pokud proběhl základní nácvik a dítě je relativně úspěšné, pak může pracovat samo. Program dítěti nedovolí chybu.