Doplňování háčků

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Doplňování háčků

Psaní


Doplňování háčků

Doplňování háčků  dítě doplňuje chybějící diakritiku do psaného textu  slovního spojení, které zároveň slyší.

Cvičení vede dítě k přesnému čtení a porozumění. Čtenář čte přesně, co vidí  tedy s chybami a zároveň slyší správný vzor výslovnosti. Porovnáním dospěje k opravě napsaného textu. Čtenář využívá schopnost sluchového rozlišování se zaměřením na sykavky a měkčení. Zároveň je tak podporováno přesné čtení textu s chybami. Toto je právě ta dovednost, kterou čtenář potřebuje při kontrole vlastního psaného projevu  číst, co napsal a porovnávat se správnou grafickou i zvukovou podobou psaného a následně text opravit. 

Toto cvičení je vhodné pro začínající úspěšné čtenáře ke konci 1. třídy, zejména však čtenáře z 2. třídy a výše, pokud mají problém se čtením a zvýšenou chybovostí i následnou opravou při psaní. 

Náročnost cvičení je dána i nastavením počtu úkolů ve více nastavení.