Jednoduché slabiky

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Jednoduché slabiky

Technika čtení


Jednoduché slabiky

Jednoduché slabiky  čtení jednoduchých slabik při výuce čtení s využitím analyticko-syntetické metody čtení/slabikování představuje důležitou fázi při počáteční výuce čtení.

Cvičení podporuje osvojování a posléze automatizaci čtení slabik. Umožňuje zaměřit se na specifickou obtížnost pro dítě z hlediska zapamatování grafického tvaru, zvukové podobnosti či obtížné artikulace.

Je vhodné pro začínající čtenáře. Procvičovat může dítě samo nebo s podporou dospělého. Pokud se dítěti čtení daří a jen si není jisté, může pracovat samostatně. Kontrola dospělým nebo jiným čtenářem je vhodná z důvodu kontroly a tedy správné fixace písmena/zvuk  grafémy/fonémy. Případně může dítě číst slabiky, které zná a další osoba čte zbylé slabiky. Pomocí filtru je možno vybrat slabiky, které chce dítě přednostně procvičovat z různých důvodů (zvuková a tvarová podobnost, obtížná vyslovitelnost) a nenechat se rušit jinými.

Samozřejmě je možno volit typ písma, velikost, způsob zobrazení slabik, ozvučení, počet cvičení. V závěru si dítě samo ohodnotí obtížnost úkolu.