Měkčení (doplňování di, ti, ni, dy, ty, ny)

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Měkčení (doplňování di, ti, ni, dy, ty, ny)

Psaní


Měkčení (doplňování di, ti, ni, dy, ty, ny)

Měkčení (doplňování di, ti, ni, dy, ty, ny)  dítě doplňuje slabiku do napsaných slov, slovních spojení, která zároveň slyší.

Cvičení vede dítě k přesnému čtení a porozumění. Čtenář čte přesně neúplný text a zároveň slyší správný vzor výslovnosti. Musí aplikovat své vědomosti a zkušenosti, aby správně porozuměl textu. Porovnáním dospěje k výběru správné slabiky. Čtenář využívá schopnost sluchového rozlišování se zaměřením na měkčení (vnímání di, ti, ni, dy, ty, ny, dí, tí, ...) a délku samohlásek. 

Toto cvičení je vhodné zejména pro čtenáře z 2. třídy a výše, pokud mají problém s vnímáním měkčení a délkou samohlásek. Ideální je, když se dítě v předškolním věku naučí správně aplikovat měkčení, v průběhu 1. třídy správně číst a ve 2. třídě správně psát. Pokud dítě při čtení nerespektuje měkčení ani délku samohlásek, s velkou pravděpodobností toto bude dělat i v písemném projevu. Tomu je třeba předcházet  viz výše. Toto cvičení tento problém pomáhá odstarňovat. S dítětem je třeba zpočátku cvičit raději individuálně. 

Náročnost cvičení je dána i nastavením počtu úkolů ve více nastavení.