Skládání slov z hlásek - pokročilé

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Skládání slov z hlásek - pokročilé

Fonologie


Skládání slov z hlásek - pokročilé

Skládání slov z hlásek  pokročilé: Cvičení podporující fonematické uvědomování  z postupně vyslovovaného sledu izolovaných hlásek Včelkou dokáže dítě vnímat slovo jako celek. Tato dovednost je spoluurčující pro úspěšný rozvoj čtení a psaní.

Cvičení je vhodné pro čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slov. Zpočátku je třeba zkoušet slova, která jsou jednoduchá  tvořená jednoduchými slabikami bez komplikovaných souhláskových shluků. Později cvičení umožňuje zvyšovat náročnost volbou obtížnosti slov (nejjednodušší, jednoduchá, běžná, těžší).

Při tomto cvičení je vhodnější u dítěte sedět. Pokud proběhl základní nácvik a dítě je relativně úspěšné, pak může pracovat samo. Program dítěti nedovolí chybu. Dítě si sled hlásek nejprve vyslechne, a pak teprve začíná psát slovo, které mu sluchovou syntézou izolovaných hlásek vzniklo.