Vlastní malované čtení

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Vlastní malované čtení

Hříčky


Vlastní malované čtení

Toto cvičení umožňuje vlastní tvorbu textů pro malované čtení na základě navržených obrázků.

Malované čtení  cvičení podporuje správný jazykový vývoj; navozuje přirozené vnímání mluveného slova spolu s psaným textem. Jako podnětový materiál je využíván text, který je prokládaný obrázky.

Cvičení umožňuje dítěti aktivně se zapojit do čtenářských aktivit prostřednictvím "čtení" obrázků. Za pomoci dospělého/trenéra vede k podpoře rozvoje gramotnostní roviny jazyka  např. správnému skloňování, časování. Podpora naslouchání, vnímání souvislostí s tištěným textem tedy sledování textu znamená první krok k úspěšnému čtenářství a později plnohodnotné čtenářské gramotnosti.

Cílenými otázkami je možno rozvíjet i porozumění, vyvozování, sdílení; aktivizovat vědomosti, zkušenosti a fantazii dítěte.

Toto cvičení je vhodné pro předčtenáře a začínající čtenáře, preventivně v předškolním věku a stimulačně na počátku školní docházky.

Při tomto cvičení je důležitá společná aktivita trenéra i čtenáře. Trenér čte text a dítě "čte" obrázky. Vhodné je při čtení textu dítěti ukazovat prstem nebo záložkou právě čtený text. Tímto způsobem je dítě přirozeně vedeno k aktivnímu čtení.