Trojice do třídy

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Trojice do třídy

Hříčky


Trojice do třídy

Trojice  cvičení podporující porozumění čtenému. Dítě slyší slovo, vybere k němu správný obrázek a posléze přiřadí napsané slovo.

Cvičení je vhodné pro začínající čtenáře nebo dokonce i předčtenáře, kteří se zajímají o písmo. Podporováno je tak vnímání a chápání vztahu/korespondence: zvuková podoba slova  obrázek  text uživatele. Primárně je vhodné pro uživatele, kteří mají problém s porozuměním. Ke slyšenému slovu přiřazují obrázek.
Pro začínající čtenáře cvičení zábavnou formou procvičuje čtení s porozuměním na slovním materiálu.

Čtenář může pracovat i sám, protože program nedovolí chybu. Zpočátku je však vhodné dítě podpořit svou přítomností.

Pro individuální nastavení je možno měnit velikost i font písma.