Těžší podobná slova

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Těžší podobná slova

Technika čtení


Těžší podobná slova

Slova jsou tvořena 3 až 5 slabikami - typu: náramný, náramně, náramní, nárameník, ...

Cvičení předkládá slova, která jsou si zvukově a tedy i graficky podobná, liší se zejména v koncových slabikách. Náhodné zobrazování slov této obtížnosti podporuje dekódování/přesné čtení a následně jejich automatizaci při čtení. Usnadňuje další průběh nácviku.

Cvičení je zejména vhodné pro čtenáře, kteří mají tendenci koncové slabiky odhadovat, popřípadě odhadovat celé slovo. Obtíže při čtení jim činí např. respektování skloňování a časování. Tyto obtíže se objevují u čtenářů, kteří prošli genetickou metodou při výuce čtení. Cvičení je jinak vhodné pro čtenáře bez ohledu na metodu výuky čtení nebo čtenáře, kteří čtou již náročnější texty, ale chtějí si procvičit právě tuto obtížnost slov z důvodu potřeby zlepšení plynulosti a přesnosti čtení. Procvičovat může čtenář sám nebo s podporou trenéra. Pokud se čtení daří a jen si čtenář není jistý, může pracovat samostatně. Kontrola trenérem je vhodná z důvodu kontroly správnosti. Pomocí filtru je možno vybrat slova, která chce čtenář přednostně procvičovat z různých důvodů  zvuková a tvarová podobnost, obtížná vyslovitelnost.

Samozřejmě je možno volit typ písma, velikost, způsob zobrazení slabik, ozvučení, počet cvičení. V závěru si čtenář sám ohodnotí obtížnost úkolu.