Hláskování - jednoduché

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Hláskování - jednoduché

Fonologie


Hláskování - jednoduché

Hláskování  jednoduché: Cvičení podporující fonematické uvědomování  postupné rozpoznávání/izolování hlásek ve slově jdoucí za sebou. Tato dovednost je spoluurčující pro úspěšný rozvoj čtení a psaní. Je třeba od začátku dbát na rozlišování správné délky samohlásky a měkčení (př. di/dy, dí/di,...). 

Toto cvičení je vhodné pro začínající čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slabik, slov a dodržováním délky samohlásek, vynecháváním písmen při psaní. 

Při tomto cvičení je vhodnější u dítěte sedět. Pokud proběhl základní nácvik a dítě je relativně úspěšné, pak může pracovat samo. Program dítěti nedovolí chybu.