Určování slabik podle předlohy

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Určování slabik podle předlohy

Fonologie


Určování slabik podle předlohy

Určování slabik podle předlohy: Náročnější varianta cvičení podporující fonologické dovednosti  rozdělování slov na slabiky, rozpoznání počtu slabik, vnímání délky samohlásek/slabik. Pro správné čtení a psaní se potřebuje dítě dobře orientovat ve struktuře slova  rozdělovat ho na slabiky a správně vnímat délku samohlásek  slabik.

Čtenáři je předloženo schéma s daným počtem slov a danou délkou slabik. K tomuto schématu teprve čtenář přiřazuje slova z nabídky. V průběhu jednoho cvičení tak probíhá intenzivní porovnávání všech slov. Cvičení je takto intenzivnější. Výhodou je, že graficky se zobrazí kontrola. Dělba slov na slabiky je poměrně volnější, tak se může vyskytnout i více variant správných řešení (např. se-stra, ses-tra, sest-ra). Upřednostňováno je dělení podle významu slova. Pokud ho neznáme a ve slově je souhláskový shluk upřednostňujeme rozdělení souhlásek (př. ses-tra). 

Toto cvičení je vhodné pro čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slabik, slov a dodržováním délky samohlásek. V tomto případě je vhodné podpořit orientaci ve struktuře slova právě tímto cvičením.

Při tomto cvičení je vhodnější u dítěte sedět a porovnávat všechny nabízené varianty slov. Pokud proběhl základní nácvik a dítě je relativně úspěšné, pak může pracovat samo. Program dítěti nedovolí chybu.