Postupné vynechávání hlásky ve slově

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Postupné vynechávání hlásky ve slově

Fonologie


Postupné vynechávání hlásky ve slově

Postupné vynechávání hlásky ve slově: Cvičení podporující rozvoj fonematického uvědomování  dokázat izolovat postupně hlásky ve slově a opakovat slova s jejich postupným vynecháváním (elizí) hlásek. Dítě tedy průběžně opakuje slovo s postupným vynecháváním hlásky ve slově (příklad: kročl: ročl, kočl, krčl, krol, kroč).

Pro správný vývoj čtení a psaní se potřebuje dítě dobře orientovat ve zvukové stavbě slova a manipulovat s hláskami. Na úrovni fonematického povědomí pracuje se zvukovými jednotkami (hláskami). Vnímá jednotlivé hlásky, ze kterých se slovo skládá a dokáže s nimi manipulovat  vynechat je při opakování.

Toto cvičení je vhodné pro čtenáře jako přirozená stimulace v rámci běžného vývoje ale i pro čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slov. V tomto případě je vhodné podpořit orientaci ve struktuře slova právě tímto cvičením.

Při tomto cvičení je vhodnější pracovat společně s dítětem. Kontrolu  správnost provádí trenér. Dítě si může provádět kontrolu i samo porovnáním svého vysloveného "slova" a zobrazeného torza slova.