Had

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Had

Hříčky


Had

Had: Jednoduché odpočinkové cvičení k procvičení fonologických dovedností.

Nejprve zazní slovo. Hráč si musí uvědomit/izolovat sled hlásek ve slově. Pomocí šipek na klávesnici včelka postupně "sbírá" správně po sobě jdoucí písmena ve slově. Cvičení stimuluje fonologické uvědomění, pravolevou orientaci, postřeh, koncentraci. 

Cvičení je určeno komukoliv, kdo dokáže určit sled hlásek ve slyšeném slově a má chuť si hrát.