Vynechávání slabiky ve slově

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Vynechávání slabiky ve slově

Fonologie


Vynechávání slabiky ve slově

Vynechávání slabiky ve slově: Cvičení podporující rozvoj fonologického povědomí  vnímání slabik ve slově, jejich pořadí a následně manipulaci se slabikami. Dítě průběžně opakuje slovo s postupným vynecháváním slabik ve slově (příklad: rozumný  zumný  romný  rozum)

Pro správný vývoj čtení a psaní se potřebuje dítě dobře orientovat ve zvukové stavbě slova. Na úrovni fonologického povědomí pracuje se zvukovými jednotkami (slabikami)  vnímá jednotlivé slabiky, ze kterých se slovo skládá a dokáže s nimi manipulovat  vynechat je při opakování. 

Toto cvičení je vhodné pro předškoláky jako přirozená stimulace v rámci běžného vývoje nebo začínající čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slabik, slov a dodržováním délky samohlásek. Žáci, kteří jsou vyučování genetickou metodou čtení a ukazuje se, že je pro ně obtížná až nevhodná, mívají obtíže v této oblasti. Pak je třeba zvážit přechod na výuku čtení analyticko-syntetickou metodou. V tomto případě je vhodné podpořit orientaci ve struktuře slova právě tímto cvičením.

Při tomto cvičení je vhodnější pracovat společně s dítětem. Pokud proběhl základní nácvik a dítě je relativně úspěšné, pak může pracovat samo. Program dítěti nedovolí chybu.