Doplňování chybějících písmen

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Doplňování chybějících písmen

Fonologie


Doplňování chybějících písmen

Cvičení podporující fonematické uvědomování  analyzování slova na hlásky, identifikaci chybějící hlásky a její následné doplnění.

Pro správné čtení a psaní se potřebuje dítě dobře orientovat ve struktuře slova – analyzovat ho na hlásky, identifikovat chybějící a případně doplnit.

Toto cvičení je vhodné:

  • pro začínající čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slabik, slov.
  • pro předškoláky, kteří mají zájem o hru s písmeny/hláskami. 

Při tomto cvičení je vhodnější u dítěte sedět. Pokud proběhl základní nácvik a dítě je relativně úspěšné, pak může pracovat samo.
Program dítěti nedovolí chybu.