Trixeso se samohláskami

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Trixeso se samohláskami

Fonologie


Trixeso se samohláskami

Trixeso se samohláskami je cvičení, při kterém uživatel hledá trojice obrázků, které označují zvukem, tvarem úst při výslovnosti nebo písmenem samohlásky A E I O nebo U.
Cvičení rozvíjí korespondenci písmeno/hláska, sluchovou a zrakovou paměť i rozlišování, orientaci na ploše a v neposlední řadě i koncentraci pozornosti a volní úsilí.

Trixeso je vhodné používat:

  • v předčtenářském období, kdy má dítě zájem o zvukovou i grafickou podobu hlásek. Pro usnadnění je zapojeno odezírání – tvar úst při výslovnosti samohlásek. 
  • u začínajících čtenářů na podporu čtení – podpora fonologických schopností – korespondence hláska/písmeno s oporou o odezírání při výslovnosti.
  • u dětí s obtížemi v koncentraci pozornosti, orientaci na ploše, ve zrakovém a sluchovém vnímání zejména při manipulaci se symboly/písmeny.
Pro lepší přizpůsobení uživateli je možno nastavit obtížnost podle toho, co chceme procvičovat
  • s využitím písmen, zvuku/hlásek a tvaru úst při výslovnosti
  • s využitím pouze písmen
  • s využitím písmen a zvuku/korespondence písmeno/hláska
  • s využitím písmen a odpovídajícího tvaru úst při výslovnosti
Po prvním zácviku a volbě nastavení si může uživatel hrát i sám. Program nedovolí chybu.