Určování slabik - jednoduché

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Určování slabik - jednoduché

Fonologie


Určování slabik - jednoduché

Určování slabik  jednoduché: Cvičení podporující fonologické dovednosti  rozdělování slov na slabiky, určování počtu slabik, vnímání délky slabik.

Pro správné čtení a psaní se potřebuje dítě dobře orientovat ve struktuře slova  rozdělovat ho na slabiky a správně vnímat délku samohlásek  slabik.

Toto cvičení je vhodné pro začínající čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slabik, slov a dodržováním délky samohlásek. Žáci, kteří jsou vyučování genetickou metodou čtení a ukazuje se, že je pro ně obtížná až nevhodná, mívají obtíže v této oblasti. Pak je třeba zvážit přechod na výuku čtení analyticko-syntetickou metodou. V tomto případě je vhodné podpořit orientaci ve struktuře slova právě tímto cvičením. 

Při tomto cvičení je vhodnější u dítěte sedět. Pokud proběhl základní nácvik a dítě je relativně úspěšné, pak může pracovat samo. Program dítěti nedovolí chybu.