Malované čtení

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Malované čtení

Fonologie


Malované čtení

Malované čtení  cvičení podporuje správný jazykový vývoj; navozuje přirozené vnímání mluveného slova spolu s psaným textem. Jako podnětový materiál je využíván text, který je prokládaný obrázky. 

Cvičení umožňuje dítěti aktivně se zapojit do čtenářských aktivit prostřednictvím "čtení" obrázků. Za pomoci dospělého/trenéra vede k podpoře rozvoje gramotnostní roviny jazyka  např. správnému skloňování, časování. Podpora naslouchání, vnímání souvislostí s tištěným textem tedy sledování textu znamená první krok k úspěšnému čtenářství a později plnohodnotné čtenářské gramotnosti.
 
Cílenými otázkami je možno rozvíjet i porozumění, vyvozování, sdílení; aktivizovat vědomosti, zkušenosti a fantazii dítěte. 

Toto cvičení je vhodné pro předčtenáře a začínající čtenáře, preventivně v předškolním věku a stimulačně na počátku školní docházky.

Při tomto cvičení je důležitá společná aktivita trenéra i čtenáře. Trenér čte text a dítě "čte" obrázky. Vhodné je při čtení textu dítěti ukazovat prstem nebo záložkou právě čtený text. Tímto způsobem je dítě přirozeně vedeno k aktivnímu čtení.