Tetris

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Tetris

Hříčky


Tetris

Tetris  cvičení, ve kterém uživatel musí rychle číst  postřehovat písmena/slabiky/slova a zároveň si pamatovat jejich umístění na ploše v obrazci. 

Cvičení tedy podporuje přesnost a rychlost čtení/postřehování písmen/slabik/slov, orientaci na ploše, zrakové vnímání, paměť, koncentraci pozornosti i volní úsilí.

Je vhodné pro kohokoliv, kdo má v této oblasti obtíže nebo kohokoliv, koho to baví  tedy uživatele předškoláky i ty dospělé.

Opět je možno využít možnosti dalšího nastavení: velikost, font písma, předčítání, volbu počtu obrazců i možnosti volby obsahu od písmen přes slabiky, po slova. Velmi atraktivní možností je volba rotace obrazce pro zkušené uživatele.

Včelka nedovolí chybu, takže po zacvičení může uživatel pracovat samostatně.